Lport on Bou Matic feedingstation

Rendabeler, efficiënter en diervriendelijk

5-1-2023

Koeien zijn dol op krachtvoer, dit veroorzaakt competitie en agressie onderling, rondom het krachtvoerstation. Uit een wetenschappelijk onderzoek van Herlin en Frank blijkt dat in stallen waar het krachtvoerstation is voorzien van een sluithek, het krachtvoerstation voor 67% effectiever wordt gebruikt en koeien 65% minder agressie vertonen.

Het onderzoek is er een vergelijking gemaakt tussen 2 groepen met ieder 20 koeien. Het onderzoek duurde 18 weken. De 1e groep hadden krachtvoerstations met sluithekken. Bij het opnemen van krachtvoer in het krachtvoerstation, sloot het sluithek achter de koe, waardoor koeien niet meer konden stoten. Na deze 18 weken was er geen verschil in productie te zien tussen beide groepen. Wel was te zien dat in groep 1 (de koeien met een sluithek) het aantal bezoeken aan de krachtvoerstation lager lag. En dat ook het aantal niet-beloonde bezoeken in groep 1 lager lag. Dit is te verklaren doordat koeien niet vroegtijdig uit de krachtvoerstation worden gejaagd.

Er werd geconcludeerd dat krachtvoerstation met een sluithek voor 67% effectiever worden gebruikt. Daarbij is er 65% minder agressie van koeien buiten het station richting de koe in het krachtvoerstation.


Bron: Effects of protective gates at concentrate feed stations on behaviour and production in dairy cows. Auteurs: Anders H. Herlin & Birgit Frank. Publicatiejaar: 2006

Twee koeien wei mist
Robin Franken

Robin

Coördinator

Sjors Tankink

Sjors

Binnendienst

Marijn Roes

Marijn

Dealer support

Opzoek naar de juiste oplossing voor uw veehouderij?

Wij dragen bij aan een toekomstbestendig en rendabele veehouderij. Kom gerust eens langs dan kunt u de Happy Hanskamp experience ervaren.

Broekstraat 17

7009 ZB Doetinchem

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Ontvang 1 keer per maand belangrijke updates.
koe-animatie