Tarweveld

Privacy

Hanskamp hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Lees hier alles over hoe Hanskamp AgroTech B.V., hierna aangegeven als Hanskamp, omgaat met uw gegevens.

Privacy statement en privacy beleid
In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Hanskamp.

Van wie verwerkt Hanskamp persoonsgegevens?
Hanskamp verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die interesse tonen in de producten van Hanskamp of in het verleden producten van Hanskamp hebben gehad;
  • mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van Hanskamp verwerken persoonsgegevens in ons eigen CRM-systeem.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft, worden door Hanskamp verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, offertes uit te geven of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u niet van dienst zijn.

  • Wij gebruiken uw gegevens daarnaast om ons bestand van relaties te beheren;

  • uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Wilt u niet benaderd worden door Hanskamp? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende e-mail op ‘uitschrijven’ te klikken of door ons een mail te sturen naar info@hanskamp.nl;

  • Hanskamp heeft eigen nieuwsbrieven via de e-mail. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Hoe gaat Hanskamp met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door medewerkers van Hanskamp. Zij zijn geïnstrueerd volgens de privacywet om zorgvuldig om te gaan met de gegevens.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in websitegedrag. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleidprivacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleidprivacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Welke persoonsgegevens van u zijn bij ons bekend?
Heeft u in het verleden contact gehad met Hanskamp en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw “Recht van inzage”. Ook heeft u het “Recht van correctie” om gegevens te laten corrigeren als ze niet juist zijn. U kunt in beide gevallen schriftelijk contact opnemen. Hanskamp is dan verplicht u binnen vier weken een overzicht van uw gegevens te leveren. Uw verzoek zal kosteloos worden behandeld.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Hanskamp behandelt uw gegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Zorgvuldig
Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, houden wij ons aan de regels die hiervoor gelden zoals vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bij het opstellen van dit document wordt ook vooruitgelopen op de Algemene verordening gegevensverkeer. Deze opvolger van de Wbp is per 25 mei 2018 van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten.

Veilig
Uw persoonsgegevens zijn bij Hanskamp in goede handen. Hanskamp zorgt ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. In de bedrijfsprocessen en bij de inrichting van de IT-omgeving is de beveiliging van persoonsgegevens een constant punt van aandacht.

De bewaartermijn van uw gegevens
De persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard tot de gegevens geen doel meer hebben.

Wijzigingen privacy beleid
Hanskamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van deze website door te lezen.

Deze website is voorzien van een ssl-certificaat, dit beschermd uw persoonlijke account.

Twee koeien wei mist
Robin Franken

Robin

Coördinator

Sjors Tankink

Sjors

Binnendienst

Marijn Roes

Marijn

Dealer support

Opzoek naar de juiste oplossing voor uw veehouderij?

Wij dragen bij aan een toekomstbestendig en rendabele veehouderij. Kom gerust eens langs dan kunt u de Happy Hanskamp experience ervaren.

Broekstraat 17

7009 ZB Doetinchem

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Ontvang 1 keer per maand belangrijke updates.
koe-animatie