Rapport ammoniakemissie van het CowToilet voor in de melkveestal

Het CowToilet boekt grote successen in de vermindering van ammoniakverliezen

20-12-2023 | 8

Persbericht: Het CowToilet boekt grote successen in de vermindering van ammoniakverliezen

Wageningen University en Research heeft met een case-control studie bewezen dat het CowToilet effectief werkt! Het CowToilet, ontwikkeld door Hanskamp, heeft zijn doeltreffendheid aangetoond volgens het meest recente meetrapport dat is uitgevoerd bij de Dairy Campus, hét onderzoeks- en praktijkcentrum voor de melkveehouderij van Wageningen Livestock Research.

Ammoniakverlies wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ureum in de uitgescheiden urine van melkkoeien. Het CowToilet biedt een innovatieve oplossing door een groot deel van de urine die een koe uitscheidt te verzamelen voordat deze de vloer bereikt. Hierdoor blijven urine en feces gedeeltelijk gescheiden, waardoor de belangrijkste bron van ammoniakemissie uit de stal wordt verwijderd.

In de case-control studie, uitgevoerd door Wageningen University en Research, is aangetoond dat het CowToilet effectief werkt. Afhankelijk van de methodiek kan een reductie tot 47,2% minder ammoniakverlies worden gerealiseerd. Deze positieve resultaten zijn gebaseerd op gedetailleerde metingen uitgevoerd tussen 1 december 2020 en 30 november 2021 op de Dairy Campus, waarbij een stal met CowToilet ('case') werd vergeleken met een stal zonder CowToilet ('control'). Beide eenheden waren vergelijkbaar in opzet met betonnen roostervloeren en mestputten.

De resultaten voldoen aan de eisen voor besluithuisvesting met betrekking tot vergunningverlening, emissiereducerende doelstellingen, en het ondersteunt veehouders bij gerichte mestafzet. Daarnaast kan de urine bij erkenning van ReNure in de kunstmestruimte worden geplaatst.

Het CowToilet was al toegevoegd door de RVO aan de RAV-lijst, met een Voorlopige Emissie Factor (VEF) van 8,4 kg per dierplaats per jaar. In januari 2024 zal Hanskamp alle benodigde rapportages aanleveren om tot een Definitieve Emissie Factor te komen. Samen met het recent verschenen WUR mineralenrapport van het CowToilet en de borgingsprincipes van het systeem, hoopt Hanskamp vergunningverlening te bevorderen. Inmiddels wordt certificering in andere landen ook actief nagestreefd.

Met de veelbelovende resultaten lijkt het CowToilet een duurzame oplossing te bieden voor het verminderen van ammoniakemissie in melkveestallen. Daarnaast levert het systeem diverse voordelen op voor de veehouder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jochem Tolkamp via j.tolkamp@hanskamp.nl.

Twee koeien wei mist
Jochem Tolkamp

Jochem

Business development

Opzoek naar de juiste oplossing voor uw veehouderij?

Wij dragen bij aan een toekomstbestendig en rendabele veehouderij. Kom gerust eens langs dan kunt u de Happy Hanskamp experience ervaren.

Broekstraat 17

7009 ZB Doetinchem

Schrijf je in voor de nieuwsbrief! Ontvang 1 keer per maand belangrijke updates.
koe-animatie