Koeien 1

Extra krachtvoerbox heeft geen effect op robotbezoek

Het voeren van krachtvoer via een aparte krachtvoerbox heeft geen effect op het robotbezoek en de melkproductie.

7-2-2024 | 5 min

Het voeren van krachtvoer via een aparte krachtvoerbox heeft geen effect op het robotbezoek en de melkproductie.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Noord-Ierse onderzoeksinstelling AFBI. Zij keken naar de effecten van het robotbezoek bij een 48-koppige veestapel die krachtvoer in zowel de melkrobot als in twee aparte krachtvoerboxen kreeg. De helft van de veestapel kreeg 80 procent van het krachtvoer in de melkrobot en 20 procent in het krachtvoerstation, bij de andere helft was dat precies omgekeerd. Het basisrantsoen voor het voerhek bestond voor 80 procent uit kuilgras en 20 procent uit snijmais, aangevuld met 2 kg krachtvoer. De voeropname, ligtijd en het robotbezoek van de koeien werden in de eerste weken van de lactatie gevolgd.

Meer restvoer in de robot

De onderzoekers zagen geen significant verschil in robotbezoek, melkproductie en ligtijd tussen de beide groepen. Wel bezochten de koeien die het meeste krachtvoer in de robot kregen, de krachtvoerbox 8 keer minder vaak. Ook zagen de onderzoekers meer restvoer bij de groep die het meeste krachtvoer in de robot verstrekt kregen. De robotkrachtvoerkoeien lieten dagelijks 379 gram krachtvoer liggen, tegenover de andere groep die dagelijks 192 gram niet opnam. Van het totale rantsoen namen de koeien die in de krachtvoerstation het meeste krachtvoer kregen, met 49,3 kg duidelijk meer op dan de 46,3 kg bij de andere groep.

Krachtvoer in meer porties per dag

De onderzoekers concludeerden dat de inzet van krachtvoerboxen naast een robot niet nadelig hoeft te zijn voor robotbezoek en dat het zelfs de voeropname verhoogt. Positieve gevolgen voor de melkproductie heeft de hogere voeropname weliswaar niet, maar omdat koeien de krachtvoerbox vaker bezoeken, lijken ze er behoefte aan te hebben om het krachtvoer in meerdere porties per dag op te nemen. Ook stellen de onderzoekers dat een erg hoge krachtvoergift in de robot niet wenselijk is, omdat dikwijls niet al het voer opgenomen kan worden.

Melden Sie sich für den Newsletter an! Sie erhalten einmal im Monat wichtige Informationen.
koe-animatie